Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα φοιτητικά επιδόματα της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου - Μυκόνου

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα φοιτητικά επιδόματα της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου - Μυκόνου

 

Η Ιερά Μητρόπολη Σύρου, στα πλαίσια της μέριμνάς της για
την μαθητιώσα και σπουδάζουσα νεολαία, με απόφαση του
Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β΄, προτίθεται και εφέτος να
χορηγήσει εφ’ άπαξ Φοιτητικά Επιδόματα, ύψους 150 € το καθένα,
σε Φοιτητές και Σπουδαστές, που έχουν μόνιμη κατοικία στα
νησιά της Ιεράς Μητροπόλεως, οι οικογένειες των οποίων, υπό τις
παρούσες γενικώτερες συνθήκες, αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, και
καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν στην Ιερἀ
Μητρόπολη, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
 
 1.Αίτηση, διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Ι.
 Μητροπόλεως
 2.Φωτοτυπία ταυτότητος του υπογράφοντος την αίτηση
 (γονέα ή φοιτητή)
 3.Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας
 4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 5. Βεβαίωση Σπουδών
 6. Μισθωτήριο Κατοικίας Φοιτητή, εάν υπάρχει
 7. Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού.
 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αναφερθούν στην αίτηση και
ειδικές περιπτώσεις, χρήζουσες ιδιαίτερης προσοχής.
Στην επιλογή θα ληφθούν υπ’ όψιν οικονομικά και κοινωνικά
κριτήρια της οικογένειας του φοιτητή.