Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Μυκόνου - Ι.ΜΕΤ. / ΕΚΕΤΑ για το κυκλοφοριακό

Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Μυκόνου - Ι.ΜΕΤ. / ΕΚΕΤΑ για το κυκλοφοριακό

 

 

Έναρξη συνεργασίας του Δήμου Μυκόνου με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)
 
Προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21/09/2018 στο Δημαρχείο Μυκόνου μεταξύ του Δημάρχου Μυκόνου κ. Κωνσταντίνου Κουκά, του Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ) κ. Μπεκιάρη και της Διευθύντριας του Τομέα για τα Οικονομικά και Περιβαλλοντικά Θέματα – Θαλάσσιες και Αεροπορικές Μεταφορές, κας. Μποϊλέ. 
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν βασικά θέματα που αφορούν στον τομέα των μεταφορών και είναι μείζονος σημασίας για το νησί της Μυκόνου, ενώ παράλληλα υπογράφτηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δυο φορέων, με στόχο την άμεση έναρξη της συνεργασίας τους.
 
Επιπρόσθετα, προέκυψαν ενδιαφέρουσες προοπτικές συνεργασίας σε ερευνητικό επίπεδο, ενώ έγινε συζήτηση και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών στο νησί, λόγω της ραγδαίας τουριστικής αύξησης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. 
 
 
Πιο ειδικά, ο Δήμαρχος Μυκόνου αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας αυτής, επισημαίνοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μύκονος ως προς την κυκλοφορία, ενώ κατέστη σαφές το ζήτημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης ως το πιο άμεσο προς επίλυση.
 
Στο πλαίσιο αυτό υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δυο φορέων, χρονικής διάρκειας ενός ημερολογιακού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, που θέτει τους βασικούς πυλώνες της συνεργασίας και αφορούν: 
 
α) Την παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης από τη μεριά του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ προς το Δήμο Μυκόνου, με στόχο την επίλυση του κυκλοφοριακού, καθώς και σε δράσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για τους δυο φορείς.
 
β) Τη συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο, με την εξέταση δυνατότητας μόχλευσης πόρων από εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία ή από Ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσω υποβολής κοινών προτάσεων για χρηματοδότηση ερευνητικών δράσεων, που εντάσσονται στους κοινούς στόχους των δύο μερών.
 
γ) Την παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στελεχών του Δήμου, σε αντικείμενα σχετικά με τους στόχους των δύο μερών.
 
δ) Την οριοθέτηση πρόσθετων δράσεων στο μέλλον μετά από κοινή απόφαση των δυο φορέων.
 
“Καθώς οι μεταφορές αποτελούν ένα νευραλγικό τομέα στο νησί μας, με βασικά ζητήματα που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα των μετακινούμενων, τόσο ως προς τους χρόνους μετακίνησης όσο και ως προς την οδική ασφάλεια, η συνεργασία του Δήμου Μυκόνου με το Ι.ΜΕΤ θα δώσει λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα άμεσα” δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Κουκάς μετά το τέλος της συνάντησης.