Φρένο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Φρένο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

 

Φρένο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος;

Την πρόθεσή του για την αναστολή νέων αδειών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εξέφρασε μέσω εισήγησής του στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς. Η 4σέλιδη εισήγηση αποτέλεσε θέμα συζήτησης στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΠΟΙΖΩ που πραγματοποιήθηκε μέσα στον Αύγουστο.

Με δεδομένη την αύξηση που παρατηρείται στα μαγαζιά Υ.Ε. στο νησί τα τελευταία χρόνια, ο  κ. Κουκάς ζητά την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την αναστολή νέων γνωστοποιήσεων για την ίδρυση και λειτουργία Κ.Υ.Ε. στο νησί.

Όπως είναι γνωστό με το νέο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει από το 2016 η διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία νέων Κ.Υ.Ε. εκφεύγει πλέον της αρμοδιότητας των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Δήμων και λαμβάνει χώρα μέσω ηλεκτρονικής πλέον γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας του Κ.Υ.Ε. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με αποτέλεσμα οι Δήμοι να μην έχουν την δυνατότητα να κρίνουν και να ελέγχουν τον αριθμό των αδειών που θα δοθούν ,όσο και το είδος των καταστημάτων που ιδρύονται.

Διαβάστε περισσότερα στην MYKONOS news που κυκλοφορεί