Κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το σχέδιο νόμου που αφορά και το άρθρο 24 για τους αιρετούς σε αργία

Κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το σχέδιο νόμου που αφορά και το άρθρο 24 για τους αιρετούς σε αργία

 

 

 
Κατατέθηκε την Πέμπτη 20 Μαρτίου στην διαρκή επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, της Βουλής, το σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών». Στο νομοσχέδιο μεταξύ άλλων υπάρχει και η ρύθμιση του άρθρου 24 του Καλλικράτη σχετικά με τις αργίες των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Όπως ήδη έχουμε αναφέρει από 13.03.2014 με το άρθρο 
 
 
Η ρύθμιση που προωθείται θα στέλνει σε αργία τους αιρετούς που διώκονται για κακουργήματα μόνο μετά από τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου για πλημμελήματα ή καταδικαστική απόφαση πρώου βαθμού για κακουργήματα.
 
 
 
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ.2 του άρθρου 236 του. 3852/2010 (Καλλικράτης), απλοποιείται η σχετική νομοθεσία και εκλογικεύονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων αιρετοί των ΟΤΑ όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου, τίθενται υποχρεωτικά σε αργία μέχρι την έκδοση της τελεσίδικης καταδικαστικής αποφάσεως από τα Ποινικά Δικαστήρια. 
 
 
Όπως αναφέρεται στην έκθεση «Η ρύθμιση κρίνεται εύλογη ως λογική συνέχεια και του τεκμηρίου αθωότητας που κατέχει θεμελιώδη θέση στην ποινική δικαιοσύνη. Είναι πράγματι σκόπιμο ο αιρετός ΟΤΑ που κατηγορείται για κακουργήματα, να τίθεται σε αργία έπειτα από καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό. Η περίπτωση που αρκούσε η απλή παραπομπή του σε Ποινικό Δικαστήριο για τον ίδιο σκοπό κρίνεται ανεπιεικείς, καθώς είναι δυνατόν με τον τρόπο αυτό να στιγματιστεί κοινωνικά ο κατηγορούμενος καίτοι δεν έχει καταδικαστεί ακόμα και είναι πιθανό να αθωωθεί σε δεύτερο βαθμό, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να δημιουργηθούν ζητήματα απρόσκοπτης λειτουργίας του ΟΤΑ στον οποίο υπηρετεί σε περίπτωση καθυστέρησης της περαίωσης της σχετικής διαδικασίας. Η περίπτωση των πλημμελημάτων όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 είναι ωστόσο διαφορετική. Στην περίπτωση αυτή και για ζητήματα μικρότερης σημασίας και ποινικής απαξίας, είναι πιθανό να τεθούν σε αργία αιρετοί ΟΤΑ οι οποίοι αργότερα αθωώνονται. Είναι δυνατόν έως τότε όμως να έχει παρέλθει σημαντικός χρόνος (ενδεικτικά 2 έως 3 έτη) και τα οποία οι εκλεγμένοι δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους προκαλώντας δυσλειτουργίες στις τοπικές κοινωνίες αλλά και βλάβη στη φήμη των αιρετών. Είναι επομένως ορθό να διαχωριστεί η περίπτωση της καταδίκης για αδικήματα αυτού του είδους από την καταδίκη για τα προδήλως φέροντα σοβαρότερη ποινική απαξία κακουργήματα. Κρίνεται επομένων σκόπιμο να απαιτείται τελεσίδικη απόφαση των ποινικών δικαστηρίων προκειμένου να τεθούν οι εν λόγω αιρετοί σε αργία». 
 
 
Τις επόμενες μέρες το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή και να γίνει νόμος του Κράτους.
 
Διαβάστε όλο το σχέδιο νόμου ΕΔΩ 
 
Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση ΕΔΩ