Με πιστοποίηση οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί της Μυκόνου μετά από 20 χρόνια

Με πιστοποίηση οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί της Μυκόνου μετά από 20 χρόνια

 

 

 

Ασφαλείς και "με τη βούλα" πρέπει να θεωρούνται πλέον οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Μυκόνου οι οποίοι εξασφάλισαν την αδειοδότησή τους 20 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας τους.

Ο Δήμος Μυκόνου, σε αγαστή συνεργασία με τον Π.Α.Κ.Ο. Γεώργιος Αξιώτης και υπό την επίβλεψη του Προέδρου του Οργανισμού κ. Δημητρίου Κοντιζά, κατάφερε μετά από συντονισμένες ενέργειες, να αποκτήσει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για πρώτη φορά από την ίδρυση των παιδικών σταθμών του νησιού, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις του νόμου.
 
Με την εν λόγω αδειοδότηση πιστοποιείται ότι τηρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την καταλληλότητα της χρήσης των κτιριακών υποδομών και των χώρων των παιδικών σταθμών, για την ασφάλεια των φιλοξενούμενων παιδιών.
 
Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι με την έκδοση των αδειοδοτήσεων, δε κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας μέσω ΕΣΠΑ - που θέτουν ως προϋπόθεση την αδειοδότηση - και άρα δε θα προκύψουν ελλείψεις προσωπικού ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.