Αυθαίρετα: Κίνητρα για αύξηση της δόμησης έως 10% και συμψηφισμό προστίμων

Αυθαίρετα: Κίνητρα για αύξηση της δόμησης έως 10% και συμψηφισμό προστίμων

 

 

Φωτογραφία αρχείου
 
Σημαντικά κίνητρα για την αύξηση των κτιρίων με μηδενική κατανάλωση ενέργειας δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβλέποντας αύξηση του συντελεστή δόμησης για κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης κατά 5% έως 10%.
 
Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα, για συμψηφισμό των προστίμων αυθαιρέτων με τις δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης σε ποσοστό έως 50% εφόσον οι παρεμβάσεις αφορούν σε αναβάθμιση του κτιρίου κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή παρέχουν ετήσια εξοικονόμηση μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου. Στα μέτρα για την μετάβαση σε καθαρότερες πηγές ενέργειας που περιλαμβάνονται στο «Εθνικό Σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας», το οποίο αναρτήθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπεται επίσης ότι στα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες η κάλυψη μέρους των αναγκών από ηλιοθερμικά συστήματα είναι υποχρεωτική. Το ελάχιστο ποσοστό ενεργειακού μεριδίου καθορίζεται ετησίως σε 60%.
 
Με βάση τον «Νέο Οικοδομικό Κανονισμό» ( 4067/2012), δίνεται κίνητρο αύξησης του συντελεστή δόμησης κατά 5% σε κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Α+ και αύξηση του συντελεστή δόμησης 10% στην περίπτωση όπου το κτίριο επιτυγχάνει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απόδοσης ενεργειακής (πρωτογενής ενεργειακή κατανάλωση κάτω των 10kWh/τ.μ./έτος) και περιβαλλοντικής απόδοσης.
 
Παράλληλα για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από το δημόσιο ορίζεται τουλάχιστον ένας ενεργειακός υπεύθυνος ενώ αυξάνονται οι συντελεστές απόσβεσης του ενεργητικού στις επιχειρήσεις που δαπανούν κεφάλαια για την ενεργειακή απόδοση.