Χρηματοδότηση για την αγορά πολυτεμαχιστή για τα ογκώδη απόβλητα στον Δήμο Μυκόνου

Χρηματοδότηση για την αγορά πολυτεμαχιστή για τα ογκώδη απόβλητα στον Δήμο Μυκόνου

 

Το πρόβλημα με τα ογκώδη αντικείμενα έρχεται να λύσει η αγορά ειδικού μηχανήματος τεμαχισμού βραδείας περιστροφής για την μείωση των ογκωδών αποβλήτων, από τον Δήμο Μυκόνου με πόρους που εξασφάλισε από χρηματοδότηση ύψους 125.000€ από το Υπ. Εσωτερικών.
 
Η συνολική τιμή του μηχανήματος αγγίζει τα 180.000€.  Η διαφορά των 55.000 ευρώ που προκύπτει σε σχέση με τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.
 
Ύστερα από την επιτυχή ένταξη στο Πρόγραμμα Φιλόδημος, άμεσα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες διαγωνισμού για την αγορά του εν λόγω μηχανήματος.
 
Το νέο πολυμηχάνημα θα είναι όχημα ειδικής κατηγορίας τεμαχισμού βραδείας περιστροφής για τη μείωση του όγκου των ογκωδών αποβλήτων, ενώ θα είναι συμβατό και ικανό προς αξιοποίηση για άλλες χρήσεις, όπως κομποστοποίηση, τεμαχισμός κλπ.
 
Τα έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής τόσο για τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες του νησιού, παραμένουν υψηλή προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή Μυκόνου.
 
Για αυτόν ακριβώς το λόγο και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήματα που αφορούν ευρύτερα στον τομέα της Καθαριότητας, τον πιο ευαίσθητο ίσως τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που συσχετίζεται άμεσα με την καθημερινότητα του πολίτη.