Ποιοτική αναβάθμιση του γηπέδου της Άνω Μεράς - Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον νέο χλοοτάπητα

Ποιοτική αναβάθμιση του γηπέδου της Άνω Μεράς - Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον νέο χλοοτάπητα

 

 

Φωτογραφία αρχείου
 
Ο Δήμος Μυκόνου προκήρυξε διεθνή δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με προϋπολογισμό 306.100 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια και εγκατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Άνω Μεράς, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
 
Το υφιστάμενο γήπεδο ποδοσφαίρου είναι διαστρωμένο με παλαιωμένο συνθετικό χλοοτάπητα, στο μεγαλύτερο μέρος του οποίου οι ίνες έχουν επαλειφθεί. Η αντικατάσταση του φθαρμένου χλοοτάπητα θα γίνει με νέο τελευταίας γενιάς.
 
Το εν λόγω έργο αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων και αθλητών της Άνω Μεράς και θα συμβάλλει καθοριστικά στη σημαντική ποιοτική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της περιοχής, αλλά και στην καλύτερη προφύλαξη των αθλητών από ενδεχόμενους τραυματισμούς.
 
Η συνολική δαπάνη καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από πόρους του Δήμου Μυκόνου και εντάσσεται στο πλαίσιο της ενιαίας στρατηγικής που έχει χαράξει η Δημοτική Αρχή για τη συστηματική «επένδυση» στους τομείς του αθλητισμού, της παιδείας και του πολιτισμού.
 
Η ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι σήμερα  16/08/2018 και ώρα 13:00 και η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στις  10 /09/2018 και ώρα: 13:00.