Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή

 

 

 

Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το απόγευμα της Παρασκευής 17/8 το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση ξεκινά στις 16:00 και η ατζέντα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:
 
1. Περί έγκρισης συνεργασίας Δήμου Μυκόνου και Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).
2. Περί αποδοχής ποσού χρηματοδότησης του ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2018.
3. Περί αποδοχής ποσού χρηματοδότησης του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δαπανών εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος.
4. Περί έγκρισης δαπάνης της μουσικής εκδήλωσης εορτασμού της Παναγίας Τουρλιανής (εννιάμερα) την 22/08/2018.
5. Περί έγκρισης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και ΟΑΕΔ.
6. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 73/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου σχετικά με την 2η Αναμόρφωση Π/Υ έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.
7. Περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης Π/Υ έτους 2018 του Δήμου Μυκόνου μετά την υπ’ αριθ. 109/2018 απόφαση της Ο.Ε.
8. Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης Π/Υ για το Β΄ Τρίμηνο έτους 2018 Δήμου Μυκόνου μετά την υπ’ αριθ. 106/2018 απόφαση της Ο.Ε.
9. Περί έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Μυκόνου έτους 2017 μετά την υπ’ αριθ. 107/2018 απόφαση της Ο.Ε.
10. Περί αποδοχής έναρξης διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος για την κύρωση κοινόχρηστου χώρου εντός οικισμού Ορνού του Δήμου Μυκόνου.
11. Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, εγγράφων κλπ.