Στην τελική ευθεία η αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Μυκόνου

Στην τελική ευθεία η αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Μυκόνου

 

 

Ένα σημαντικό έργο υποδομών μπαίνει πλέον στην τελική του ευθεία. Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου Μυκόνου προϋπολογισμού 4.947.473 ευρώ πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους του Δήμου Μυκόνου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου για την ασφάλεια και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της την 27η Ιουλίου 2018, ενέκρινε τα αποτελέσματα του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και Αποκατάσταση Δρόμων Δήμου Μυκόνου» ύψους σχεδόν 5.000.000 ευρώ συν ΦΠΑ, κατά τον οποίο αναδείχθηκε και ο προσωρινός ανάδοχος του έργου. Συνολικά εννέα (9) εταιρείες κατέθεσαν προσφορά.
 
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για τη συντήρηση και την ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων (ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις κλπ), καθώς και την ανακατασκευή πεζοδρομίων, ενώ αποτελεί  άμεση προτεραιότητα ως προς την υλοποίησή του.
 
Η εκπόνηση των κατάλληλων μελετών με συνολικές μετρήσεις σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο, διήρκεσε δύο χρόνια και πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία, αφού λήφθησαν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση του έργου.