Συνεδριάζει το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

 

Με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει στις 2 το μεσημέρι το ΔΗμοτικό Συμβούλιο. Αναλυτικά η ατζέντα των θεμάτων στον ακόλουθο σύνδεσμο :

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή