680.000€ για το δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης

680.000€ για το δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης

 

 

Υψηλή χρηματοδότηση για ακόμα ένα σημαντικό έργο υποδομών εξασφάλισε η Δημοτική Αρχή.

Με το ποσό των 680.000 ευρώ συν ΦΠΑ θα χρηματοδοτηθεί το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεπαρακολούθησης, ποσότητας, ποιότητας - τηλεχειρισμού και ανίχνευσης των διαρροών του δικτύου ύδρευσης Δήμου Μυκόνου», που προτάθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυκόνου (ΔΕΥΑΜ), η οποία έχει αναλάβει και την υλοποίησή του.
 
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα εξασφαλίσει την ποιοτική αναβάθμιση μέρους του δικτύου ύδρευσης του νησιού - κυρίως σε βασικές εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΜ – ενώ παράλληλα θα παρέχει δυνατότητες πρόληψης βλαβών που προέρχονται από την παλαιότητα του δικτύου στα σημεία αυτά.
 
Το έργο εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 
Στόχος της Δημοτικής Αρχής και της ΔΕΥΑΜ είναι στο άμεσο μέλλον, το σύστημα τηλεπαρακολούθησης να καλύπτει πλήρως ολόκληρο το δίκτυο ύδρευσης του νησιού, ενώ ήδη έχει υλοποιηθεί η αντίστοιχη μελέτη και είναι προς ένταξη η πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου και στην Άνω Μερά. 
 
Οι συντονισμένες ενέργειες του Προέδρου κ. Μιχάλη Ζουγανέλη και των μελών του ΔΣ της ΔΕΥΑΜ, σε συνεργασία με τον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Κουκά, παίξανε καθοριστικό ρόλο στην ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.