Νέα Αντιπυρική Περίοδος 2018: Αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών για πρόκληση πυρκαγιών

Νέα Αντιπυρική Περίοδος 2018: Αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών για πρόκληση πυρκαγιών

Φωτογραφία αρχείου
 
η καύση αγροτικών εκτάσεων από 01-05-2018 μέχρι και 31-10-2018 χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5, παρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1554/10-11-2005) και ισχύει.
 
Καθορίζεται δε από 01-05-2018 μέχρι και 31-10-2018 η χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας απαγορεύεται η χρήση πυρός λόγω αυξημένης επικινδυνότητας στις περιοχές των παραγράφων 1α και 1β του άρθρου 1 της  υπ. αρ. 1/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης.
 
Παρακαλούμε πολύ τους πολίτες των νησιών του Νότιου Αιγαίου (Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) λαμβανομένων υπόψη και των κλιματολογικών παραγόντων του Νοτίου Αιγαίου (ύπαρξη ισχυρών ανέμων σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες κ.α.)  να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στο ύπαιθρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία για οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψη τους.