Χρηματοδότηση υπέρ της εξωστρέφειας

Χρηματοδότηση υπέρ της εξωστρέφειας

 

 

Χρηματοδότηση υπέρ της εξωστρέφειας

«Επιχειρούμε Έξω»

 

Τυροκομεία, αλλαντοποιεία, και κάθε άλλη πολύ μικρή, μικρή και μεσαία μεταποιητική επιχείρηση που θέλει να «σπάσει» τα ελληνικά σύνορα, προωθώντας τα προϊόντα της στο εξωτερικό, μπορεί να αξιοποιήσει το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω».

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε τον Ιανουάριο και θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, που για το Ν.Αιγαίο ορίστηκε σε 1.000.000 ευρώ και συνολικά σε € 50.000.000......

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του «Λύνεται» θα σας βοηθήσουν να συντάξετε και να υποβάλλεται την πρόταση σας ηλεκτρονικά......

Διαβάστε περισσότερα στην Mykonos news που κυλοφορεί.....