Την επαναφορά του τοπίου στην προηγούμενη κατάσταση και αποκατάσταση της διόδου πρόσβασης στην ακτή αποφάσισε η ΕΠΖ – Μειοψήφησε ο Πέτρος Σταυρακόπουλος

Την επαναφορά του τοπίου στην προηγούμενη κατάσταση και αποκατάσταση της διόδου πρόσβασης στην ακτή αποφάσισε η ΕΠΖ – Μειοψήφησε ο Πέτρος Σταυρακόπουλος

Συνεδρίασε το απόγευμα της Δευτέρας 7/5 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για το θέμα του δρόμου στο Καλό Λιβάδι. O πληρεξούσιος δικηγόρος της επιχείρησης με έγγραφό του ζήτησε την αναβολή του θέματος καθώς δεν ήταν δυνατόν να βρίσκεται στη Μύκονο την Δευτέρα λόγω άλλης υπόθεσης που είχε στην Θεσσαλονίκη. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος κ. Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής την εξέταση του θέματος λόγω κατεπείγοντος και μείζονος σημασίας.
 
Η πλειοψηφία των μελών ψήφισε θετικά στην συζήτηση του θέματος, εκτός του Δημοτικού Συμβούλου της Επόμενης Μέρας κ. Πέτρου Σταυρακόπουλου ο οποίος μειοψήφησε, κάτι που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση και επικρίθηκε από πολίτη ο οποίος παρίστατο στην συνεδρίαση.
 
Κατόπιν ο κ. Παναγιωτακόπουλος ενημέρωσε το Σώμα και τους λιγοστούς παριστάμενους πολίτες για την καταγγελία ιδιώτη που υπήρξε για το συγκεκριμένο κατάστημα, σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές, όπως αναφέρει και την διάνοιξη του νέου δρόμου, την συμβολαιογραφική πράξη γονικής παροχής και το από 04/1989 τοπογραφικό διάγραμμα του Τεχνικού Γραφείου Χρήστου Γ. Βερώνη σχετικά με την χάραξη του δρόμου, φωτογραφίες που κατατέθηκαν και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 
Το Σώμα έλαβε υπόψην του και τις προφορικές παρεμβάσεις των παρισταμένων κατοίκων της Άνω Μεράς που κατέθεσαν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον δρόμο της περιοχής και κατόπιν αυτών αποφάσισε κατά πλειοψηφία:
 
Αφού διαπίστωσε την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή Καλό Λιβάδι της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς σε χαρακτηρισμένη από συμβολαιογραφικές πράξεις κλπ. προϋφιστάμενη αγροτική οδό και ζώνη παραλίας και την περίφραξη αυτής, αποκλείοντας την πρόσβαση του κοινού προς την ακτή, 
 
Καλεί την Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων, την Υπηρεσία Δόμησης Σύρου-Ερμούπολης και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου σε διενέργεια άμεσης αυτοψίας και όλων των νόμιμων ενεργειών τους.
 
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη άμεσης απόφασης για επαναφορά του τοπίου στην προηγούμενη κατάσταση, αποκατάσταση της διόδου πρόσβασης στην ακτή και την εν γένει προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή και 
 
Εισηγείται στην Υπηρεσία Δόμησης Σύρου – Ερμούπολης την άμεση διακοπή των εργασιών κατά μήκος της ως άνω αγροτικής οδού και τη λήψη απόφασης για την άμεση κατεδάφιση των πρόσφατων περιφράξεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Την απόφαση δεν ψήφισε ο κ. Πέτρος Σταυρακόπουλος από την δημοτική παράταξη της μείζονος μειοψηφίας. 
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την διάρκεια της συζήτησης υπήρξαν τοποθετήσεις τόσο του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Κουκά,  του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μιλτιάδη Ατζαμόγλου, αλλά και του ανεξάρτητου Δ.Σ. κ. Φρατζέσκου Βιγλιάρη ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση. Παρών στην συζήτηση ήταν και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ κ. Μιχάλης Ζουγανέλης και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μυκονίων κ. Δημήτρης Λαζαρίδης.