5.000.000€ για οδοποιία μέχρι το 2020

5.000.000€ για οδοποιία μέχρι το 2020

 

 

Στην αποκατάσταση του μεγαλύτερου μέρους του οδικού δικτύου της Μυκόνου προχωρά ο Δήμος, ένα έργο που θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις και να ολοκληρωθεί το 2020.

Στις 26 Απριλίου η Οικονομική Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για την πολυετή δαπάνη που αφορά συντηρήσεις και αποκαταστάσεις δρόμων της Μυκόνου συνολικού προϋπολιγισμού 4.947.472,92€.

Συγκεκριμένα και ανάλογα με το έτος θα διατεθούν τα ακόλουθα ποσά για την αποκατάσταση δημοσίων οδών:

Για το έτος 2018 1.000.000€
Για το έτος 2019 1.500.000€
Για το έτος 2020 3.634.866€

Ο διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του έργου θα γίνει μέσω ανοικτής διαδικασίας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων.