Ξεκινούν οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μυκόνου

Ξεκινούν οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μυκόνου

Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για νέες εγγραφές & επανεγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μυκόνου. Τα έντυπα των αιτήσεων, του δελτίου υγείας και των χρήσιμων πληροφοριών, βρίσκονται στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο στην Αργύραινα, τους Παιδικούς Σταθμούς Αεροδρόμιου και Άνω Μεράς καθώς και τον ιστότοπο του Δήμου Μυκόνου. 
 
Η κατάθεση των αιτήσεων ξεκινά από τις 10 Μαϊου, από 9:00πμ - 14:00μ.μ., αποκλειστικά στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο, με καταληκτική ημερομηνία την 31/05/2018.
 
Aφού συμπληρωθούν και συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα
κατατίθενται με την επίδειξη ταυτότητας του γονέα η εξουσιοδοτημένου προσώπου
από αυτόν και θα πρωτοκολλούνται με ευθύνη του αιτούντος για την ορθότητα
των στοιχείων και την πληρότητα του φακέλου στο γραφείο του Γρυπαρείου
Πολιτιστικού Κέντρου.
 
Η κατάθεση αίτησης για την εγγραφ'ή των νηπίων είναι έγκυρη μόνο όταν επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να αξιολογηθεί από την Επιτροπή. 
 
Γονείς και παιδιά μπορούν να πραγματοποιούν επίσκεψη γνωριμίας στο χώρο των Παιδικών Σταθμών μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους των Παιδικών Σταθμών, καθημερινά 14:00-15:00.