Απαγόρευση καύσης σε αγροτικές εκτάσεις λόγω θέρους

Απαγόρευση καύσης σε αγροτικές εκτάσεις λόγω θέρους

 

 

Απαγορεύθηκε από την 1η Μαίου η κάθε είδους καύση σε αγροτικές εκτάσεις λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, λόγω θέρους. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη του Αναπληρωτή Διοικητή της Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου Απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων μέχρι 31/10/2018 χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Επίσης απαγορεύεται η χρήση πυρός στα δάση και τις δασικές εκτάσεις καθώς και σε βραχώσεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 998/1979 και οι αγροτικές εκτάσεις.

Οι διατάξεις του κανονισμού δεν έχουν εφαρμογή στις παρακάτω περιοχές:

α)Στις περιοχές που υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται από οικισμούς που προϋπήρχαν του έτους 1923 ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών. Οι οικοπεδικοί και λοιποί ακάλυπτοι χώροι που ευρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών εμπίπτουν στα έρθρα της υπ' αριθμ. 4/2012 Πυρ/κής Διάταξης.

β) Στις Αλυκές

γ) Στους αρχαιολογικούς χώρους και

δ) Στα λατομεία και ορυχεία. 

Η απαγόρευση ισχύει μέχρι και 31/10/2018.