Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή

 

 

 
Με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή 21/3 το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 2 το μεσημέρι. Ακολουθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1. Περί έγκρισης διενέργειας και δαπανών για τις εορταστικές εκδηλώσεις της
εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου για το έτος 2014.
 
2. Περί απόδοσης ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Εκπαίδευσης του Δήμου Μυκόνου σε εκτέλεση των με αριθμ.1323/2014 και 1678/2014 χρηματικών εντολών του Υπουργείου Εσωτερικών.
 
3. Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Μυκόνου οι οποίοι θα συμμετέχουν στις επιτροπές του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ.20(ΦΕΚ 444/τ.Β’/26-04-99)
 
4. Περί έγκρισης διενέργειας των προς ανάθεση έργων, μελετών, προμηθειών, εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2014.
 
5. Περί έγκρισης παράτασης έργου «Συντήρηση, προστασία, αξιοποίηση και μελέτη αρχαιολογικών ευρημάτων Φτελιάς Μυκόνου».
 
6. Περί έγκρισης κατασκευής κλίμακας και εισόδου σε ακίνητο ιδιοκτησίας Αναστασίου Βασιλά στην θέση Κάστρο της πόλεως Μυκόνου
 
7. Περί εξέτασης διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων και εγγράφων.