Στην Τήνο το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του έργου «Γαστρονομικοί Προορισμοί»

Στην Τήνο το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του έργου «Γαστρονομικοί Προορισμοί»

 

Στην Τήνο πραγματοποιήθηκε, χθες Παρασκευή 27 Απριλίου, το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο, στο πλαίσιο του έργου «Γαστρονομικοί Προορισμοί». 
 
Το εν λόγω έργο, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δράσεις εκπαίδευσης που υλοποιούνται από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) μέσω του SETE Training. 
 
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Τήνο, πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του Tinos Food Paths. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη της γαστρονομικής κοινότητας που αποτελούν τον πυρήνα του γαστρονομικού προορισμού, να αντιληφθούν τί σημαίνει συνέργεια για τις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις, πώς μια ομαδική προσέγγιση βοηθά μακροπρόθεσμα όλους τους εμπλεκόμενους και ποια είναι στην πραγματικότητα τα κέρδη από την αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη. Ειδικότερα, το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο, περιελάμβανε μεταξύ άλλων ενότητες όπως η έννοια της συνολικής εικόνας και της συνολικής γαστρονομικής εμπειρίας για την Τήνο, τα κέρδη από την αναβάθμιση της εικόνας στη συνολική προώθηση και προβολή του νησιού καθώς και βέλτιστα παραδείγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
Σκοπός των γαστρονομικών προορισμών, είναι να ενισχύσει στην πράξη την ποιοτική αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, πιλοτικών προορισμών στην αρχή, μέσα από τη γαστρονομία. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το εγχείρημα, θα έχουν οι τοπικές γαστρονομικές κοινότητες και οι τοπικές κοινωνίες. 
 
Για την υλοποίηση του συνόλου του έργου, πραγματοποιούνται, πέραν των δράσεων εκπαίδευσης και ενέργειες προβολής και προώθησης από τη Marketing Greece. Eπίσης, ο Greek Gastronomy Guide κινητοποιεί τις τοπικές γαστρονομικές κοινότητες και στο πλαίσιο του έργου, καταγράφει τον γαστρονομικό πλούτο των πιλοτικών προορισμών.