Μετά από 10 χρόνια το Κέντρο Υγείας Μυκόνου αποκατά Καρδιολόγο

Μετά από 10 χρόνια το Κέντρο Υγείας Μυκόνου αποκατά Καρδιολόγο

 

 

 

Σε πείσμα των καιρών, των μεγάλων δημοσιονομικών περιορισμών και των ανυπέρβλητων ανασταλτικών τοπικών ιδιαιτεροτήτων, επιτυγχάνεται η ουσιαστική ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Μυκόνου.
 
Αθόρυβα, μεθοδικά, μετά από επίμονες και συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης του Κέντρου Υγείας, και τις καθοριστικές ενέργειες της Διοίκησης  της 2ης ΥΠΕ ,που  ανταποκρίνεται πάντα στα αιτήματά μας , πραγματοποιήθηκε η  πρόσληψη ιατρού καρδιολόγου με την υπ. αρ. Πρωτ.: ΔΑΑΔ 16577/2-4-2018 απόφαση.
 
Ειδικότερα,  εγκρίθηκε η πρόσληψη του επικουρικού καρδιολόγου κ. Καπελάκη Ι. στο Κ.Υ. Μυκόνου. Η ανάληψη των καθηκόντων του, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί άμεσα και έως τις 25 Απριλίου.
 
Οι παραπάνω πρόσληψη αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τον δημόσιο φορέα υγείας του νησιού μας και δικαίωση σε ένα δίκαιο και πάγιο αίτημα της κοινωνίας, πολλώ δε μάλλον αφού εδώ και μια δεκαετία δεν υπηρετούσε  καρδιολόγος στο Κ.Υ. Μυκόνου.
 
"Οι προσπάθειες της διοίκησης του Κ.Υ. και η καταλυτική συμβολή της Διοίκησης της 2ης ΔΥΠΕ, συνεχίζονται απρόσκοπτα, με δεδομένο ότι η υγεία για τον άνθρωπο και την κοινωνία έχει το νόημα της απόλυτης συνθήκης, προκειμένου να έχει αντικείμενο οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα" αναφέρει η πρόεδρος της Δ.Ε. του Κέντρου Υγείας Ντίνα Σαμψούνη.