Η Κορύφωση του Θείου Δράματος - Τι ώρα ξεκινά η Περιφορά των Επιταφίων στη Μύκονο

Η Κορύφωση του Θείου Δράματος - Τι ώρα ξεκινά η Περιφορά των Επιταφίων στη Μύκονο

 

 

Κορυφώνεται απόψε το Θείο Δράμα με την Περιφορά των Επιταφίων. 

Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής πραγματοποιήθηκε ο στολισμός τως Επιταφίων στις εκκλησίες, ενώ εψάλλησαν οι Μεγάλες Ώρες, που περιέχουν ψαλμούς, τροπάρια, Αποστόλους, Ευαγγέλια και Ευχές.
 
 
Στη συνέχεια εψάλλει ο Εσπερινός της Μεγάλης Παρασκευής και γίνεται η Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου. 
 
Το βράδυ ψάλλεται ο όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου και η υμνολογία είναι σχετική με την ταφή του Κυρίου. 
 
Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας ψάλλονται σε τρεις στάσεις τα λεγόμενα Εγκώμια, μικρά τροπάρια πολύ αγαπητά στο λαό.
 
Τα πιο γνωστά είναι: «Η ζωή εν τάφω…», «Άξιον εστί μεγαλύνειν…», «Αι γενεαί πάσαι…» και «Ω γλυκύ μου Έαρ…».
 
 
Ακολουθεί η Περιφορά των Επιταφίων των τριών Ενοριών του νησιού, της Μητρόπολης (Ναός Ζωοδόχου Πηγής), της Πανάχρας και της Αγίας Κυριακής, στα σοκάκια της Χώρας Μυκόνου και γύρω από το Μοναστήρι της Παναγιάς Τουρλιανής και την πλατεία της Άνω Μεράς, στο ομώνυμο χωριό του νησιού.  
 
Μετά την επάνοδο του Επιταφίου στην εκκλησία διαβάζεται περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου (κζ' 62-66).
 
Τροπάρια
Ο ευσχήμων Ιωσήφ
από του ξύλου καθελών
το άχραντόν σου σώμα,
σινδώνι καθαρά
ειλήσας και αρώμασιν,
εν μνήματι καινώ
κηδεύσας απέθετο.
 
Ότε κατήλθες προς τον θάνατον,
η ζωή η αθάνατος,
τότε τον άδην ενέκρωσας
τη αστραπή της Θεότητας·
ότε δε και τους τεθνεώτας
εκ των καταχθονίων ανέστησας,
πάσαι αι δυνάμεις
των επουρανίων εκραύγαζον·
Ζωοδότα Χριστέ
ο Θεός ημών, δόξα σοι.
 
 
Εγκώμια
Η ζωή εν τάφω
κατετέθης, Χριστέ,
και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο,
συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σην.
 
Άξιον εστί
μεγαλύνειν σε των πάντων κτίστην·
τοις σοις γαρ παθήμασιν έχομεν
την απάθειαν, ρυσθέντες της φθοράς.
 
Αι γένεαι πάσαι
ύμνον τη ταφή σου
προσφέρουσι, Χριστέ μου.
 
Ω γλυκύ μου έαρ,
γλυκύτατον μου τέκνον,
που έδυ σου το κάλλος;
 
Η Περιφορά των Επιταφίων στις Ενορίες της Μυκόνου θα ξεκινήσει περί τις 9:00 το βράδυ. 
 
Φωτογραφίες από την Αποκαθήλωση και τον στολισμό του Επιταφίου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Μυκόνου το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής.