Σύσκεψη για την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για το 2014-2020

Σύσκεψη για την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για το 2014-2020

 

 

 

Με αντικείμενο την κατάθεση καινοτόμων προτάσεων για τον τουρισμό, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πραγματοποίησε πρόσφατα συνάντηση εργασίας στην Κω, με την παρουσία τουριστικών φορέων της Δωδεκανήσου.

Κατά την διάρκειά της συνάντησης επισημάνθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν τον τουρισμό, όπου μεγάλη έμφαση δόθηκε από όλους τους παρευρισκόμενους σε θέματα πιστοποίησης, στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στην αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, στην διασύνδεση πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου με συνεχή επιμόρφωση και πιστοποίηση των γνώσεων, στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών δράσεων και πιστοποίηση ξενοδοχειακών μονάδων με Eco Label. Η δημιουργία ενός Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας κρίθηκε αναγκαία και τονίστηκε η προσαρμογή του οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων και επιχειρηματίες των νησιών κατέθεσαν τις απόψεις τους για την ανάπτυξη καινοτόμων προτάσεων στον τουρισμό. Τονίστηκε επίσης, η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των φορέων, για συνεργείες και δημιουργία clusters, ενώ ζητήθηκε από την Περιφέρεια να έχει επιτελικό ρόλο τόσο στον σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση των δράσεων.

Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε συντόνιζαν η Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Τουρισμού, Ελευθερία Φτακλάκη και η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Κω-Νισύρου, Μαρία Κυπραίου, ο εμπειρογνώμονας Νίκος Μαρούλης, ενώ από την Διαχειριστική Αρχή συμμετείχαν ο προϊστάμενος και στέλεχος της μονάδας, κκ Αντώνης Βουτσίνος και Βαγγέλης Καραγιάννης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Περιφέρειας, η επόμενη διαβούλευση θα γίνει στη Ρόδο στα μέσα Νοεμβρίου.