Ανακοίνωση Ληξιαρχείου Μυκόνου για στρατολογική υπόθεση γεννηθέντων το 2002

Ανακοίνωση Ληξιαρχείου Μυκόνου για στρατολογική υπόθεση γεννηθέντων το 2002

 

Καλούνται οι άρρενες γεννηθέντες το έτος 2002 και μόνο όσοι είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας του ίδιου έτους να προσέλθουν στο Ληξιαρχείο Μυκόνου, οι ίδιοι ή οι γονείς τους, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, πρωτότυπη και φωτοτυπία, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας (09:00-15:00), το αργότερο έως τις 23 Μαρτίου 2018, προκειμένου να τακτοποιήσουν στρατολογική τους υπόθεση.