Συνέδριο για τα «Λιμενικά έργα και έργα προστασίας των ακτών» από τον Δήμο Μυκόνου και το Παν. Δυτικής Αττικής

Συνέδριο για τα «Λιμενικά έργα και έργα προστασίας των ακτών» από τον Δήμο Μυκόνου και το Παν. Δυτικής Αττικής

 

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ο Δήμος Μυκόνου διοργανώνουν επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Λιμενικά Έργα και Έργα Προστασίας Ακτών: Προβλέψεις μελέτης, μετακατασκευαστική απόδοσή τους. 

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
 
Λιμενικά έργα: Παρουσίαση προβλέψεων με αναλυτικές μεθόδους ή με μαθηματική ή φυσική προσομοίωση και σύγκριση με παρατηρήσεις μετά την κατασκευή των έργων.
 
Έργα ακτομηχανικής: Παρουσίαση προβλέψεων με αναλυτικές μεθόδους ή με μαθηματική ή φυσική προσομοίωση και σύγκριση με παρατηρήσεις μετά την κατασκευή των έργων. 
 
Το συνέδριο απευθύνεται στους ερευνητές, μελετητές, κατασκευαστές, ΑΕΙ, δημόσιους φορείς, ΟΤΑ, Λιμενικά Ταμεία, περιβαλλοντικές οργανώσεις και υπηρεσίες που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τα λιμενικά έργα και τα έργα ακτομηχανικής, τους οποίους και προσκαλεί να παρουσιάσουν το έργο και τις εμπειρίες τους. 
 
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Μύκονο το διήμερο 29 & 30 Ιουνίου 2018.