Την Τρίτη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Μαρτίου. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι 20 και αφορούν κατά κύριο λόγο την ατζέντα των θεμάτων της αναβληθείσας λόγω έλλειψης απαρτίας συνεδρίαση της 28ης Φεβρουαρίου, στην οποία έχουν προστεθεί και ορισμένα ακόμα. Συγκεκριμένα: 
 
1. Περί καθορισμού τμημάτων παραλιών για παραχώρηση απλής χρήσης προς τρίτους μετά την υπ’ αριθ. 22/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μυκόνου.
2. Περί της αναγκαιότητας/σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας ανάθεσης των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μυκόνου, έτους 2018.
3. Παρουσίαση, παραλαβή και έγκριση της Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου με τίτλο «Δημιουργία Υποδομών Τουριστικών Λιμένων στην Μύκονο, διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων και σχεδιασμός Προγράμματος Αναγκαίων Ενεργειών».
4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107, ν. 4483/2017) σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 3449/02-02-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ.
5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 3449/05-02-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ.
6. Περί έγκρισης απολογισμού Α΄Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μυκόνου έτους 2017.
7. Περί έγκρισης απολογισμού Β΄Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μυκόνου έτους 2017.
8. Περί  τακτικής επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Μυκόνου μετά από χρηματική εντολή του ΥΠΕΣ».
9. Περί έγκρισης της 1ης τροποποίησης της από 14/04/2016 Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Μυκόνου για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού ν. Μυκόνου», ως προς το άρθρο 3: Ισχύς- Διάρκεια- Χρονοδιάγραμμα, με τη χορήγηση παράτασης ισχύος έως την 14/04/2020.
10. Περί της έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το πρόγραμμα εκτέλεσης κουνοποκτονιών μεταξύ Δήμου Μυκόνου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
11. Περί χορήγησης άδειας τομής οδοστρώματος επί της επαρχιακής οδού Ορνού- Αγ, Ιωάννη- Αγ, Στεφάνου, πλησίον ΔΕΗ.
12. Περί έγκρισης αναγκαιότητας/σκοπιμότητας ενοικίασης Δημοτικών Αποχωρητηρίων.
13. Περί της επαναλειτουργίας του πρότυπου ενημερωτικού κέντρου για την ασφάλεια και τα σπορ στη θάλασσα στην παραλία Καλό Λιβάδι Μυκόνου για τα έτη 2018-2019.
14. Περί συμμετοχής του Δήμου Μυκόνου στην Πανελλήνια Εκστρατεία «Let’ s do it Greece- Γίνε η αλλαγή που περιμένεις»
15. Περί έγκρισης τέλεσης αγώνων δρόμου “ mykonos run” με την συνδιοργάνωση του Δήμου Μυκόνου.
16. Περί της λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της ΑΔΣ 177/2017 μετά από αίτημα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου.
17. Περί αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου.
18. Διάθεση διαφόρων πιστώσεων.
19. Έξοδα μετακίνησης αιρετών.  
20. Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, εγγράφων κλπ.