Προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Μυκόνου

Προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Μυκόνου

 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυκόνου θα προβεί στην πρόσληψη 20 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου. Σύμφωνα με την προκήρυξη που βγήκε στον αέρα την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. θα προσλάβει 20 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου (8 μήνες) για την κάλυψη εποχικών αναγκών της. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις ακόλουθες ειδικότητες:

2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
3 ΔΕ (Πρακτικός) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ
3 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2 ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ
1 ΔΕ ΤΑΜΙΑΣ
1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
1 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
1 ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
1 ΤΕ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ στην Πλατεία Αγίας Μονής από την ημέρα προκήρυξης και για 10 ημέρες.