Ανακοίνωση του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών

Ανακοίνωση του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών

 

 

Ενημερωτική ανακοίνωση σχετικά με την προσαρμογή του Δήμου Μυκόνου στο Σύστημα Εθνικής Εμβέλειας "Μητρώο Πολιτών" και τις δυσλειτουργίες που θα προκύψουν στην υπηρεσία Δημοτολογίου για μερικές ημέρες, εξέδωσε ο Δήμος Μυκόνου. Όπως αναφέρεται: 
 
"Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες του Δήμου Μυκόνου πως η υπηρεσία Δημοτολογίου του Δήμου μας, για το διάστημα από 12 μέχρι 21 Ιανουαρίου, δε θα μπορεί:
 
α) να πραγματοποιήσει καμία εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση, μεταβολή στοιχείων στις οικογενειακές μερίδες των Δημοτών μας.
β) να εκδώσει πιστοποιητικά Δημοτολογίου παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (βλ. έκδοση διαβατηρίου).
 
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από τα ΚΕΠ της χώρας δεν δύναται να εκδίδονται βεβαιώσεις δημοτολογίου.
 
Η προαναφερθείσα δυσλειτουργία της υπηρεσίας του Δήμου μας αφορά την προσαρμογή στο πληροφοριακό σύστημα εθνικής εμβέλειας “Μητρώο Πολιτών” και την έναρξη λειτουργίας του στις 22 Ιανουαρίου σύμφωνα με το ΦΕΚ 3/τ.Β/5-1-2018.
 
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ"