Ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών για τον φόρο διαμονής που ισχύει από 1/1/2018

Ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών για τον φόρο διαμονής που ισχύει από 1/1/2018

 

 

Λεπτομέρειες για τον φόρο διαμονής που θα ισχύσει από την πρώτη μέρα του νέου έτους, έδωσε σήμερα με ανακοίνωσή του το Υπ. Οικονομικών. Όπως τονίζεται ο φόρος δεν θα επιβαρύνεται με ΦΠΑ και θα επιβαρύνει τον πελάτη του καταλλύματος. 
 
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
 
"Την 1.1.2018 τίθεται σε ισχύ ο φόρος διαμονής που θεσπίστηκε  με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016. Για την ομαλή εφαρμογή του μέτρου το άρθρο αυτό πρόκειται να τροποποιηθεί άμεσα, ώστε να προβλέπεται πλέον ρητά, ότι ο φόρος θα βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ταξιδιώτη-διαμένοντα-χρήστη του δωματίου ή διαμερίσματος, ότι επιβάλλεται από τις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις προς τους διαμένοντες με την έκδοση «ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής» και ότι το ειδικό αυτό στοιχείο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
Η τροποποιηθείσα διάταξη θα ισχύσει αναδρομικά από 01-01-2018"