Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον τουρισμό - Όλο το νομοσχέδιο

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον τουρισμό - Όλο το νομοσχέδιο

 

 

 

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση δόθηκε από το Υπ. Τουρισμού την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 το νέο σχέδιο νόμου τον τουρισμό και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

Συγκεκριμένα το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού» θα βρίσκεται σε διαβούλευση έως την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00. 

 Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού»

Αιτιολογική έκθεση