Επιστρέφουν στις θέσεις τους Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι; Τροπολογία δώρο στους αιρετούς

Επιστρέφουν στις θέσεις τους Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι; Τροπολογία δώρο στους αιρετούς

 

 
Μόνο μετά από τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση θα τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία οι αιρετοί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  σε περίπτωση πλημμελημάτων, σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ για την περίπτωση των κακουργημάτων η αργία θα επέρχεται μετά την καταδίκη σε πρώτο βαθμό, σύμφωνα με το άρθρο 24 του σχεδίου Νόμου «Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Ο.Τ.Α.».
 
Η ρύθμιση αυτή εφόσον έχει αναδρομική ισχύ τότε ανατρέπει και πάλι το πολιτικό τοπίο στο νησί μας, με την επιστροφή των τριών στελεχών του Δήμου, Δημάρχου και Αντιδημάρχων στις θέσεις τους.
 
Πρόκειται για μία τροπολογία δώρo στους αιρετούς και ενόψει των επερχόμενων Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών η οποία μεταξύ άλλων είναι και πολύ πιο ευνοϊκή σε σχέση με όσα ισχύουν για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο που τίθενται σε αργία μόνο με την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη.
 
Συγκεκριμένα στο άρθρο 24 του σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής : 
 
«2. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, για τα πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου ή καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό για κακουργήματα, ο Ελεγκτής Νομιμότητας και μη υπάρχοντος ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως, η αργία και το διοικητικό μέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρους του πράξης».