Ψήφισμα Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου Γιαννούλης Χαλεπάς για τον θάνατο του Δημάρχου Τήνου

Ψήφισμα Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου Γιαννούλης Χαλεπάς για τον θάνατο του Δημάρχου Τήνου

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου “Γιαννούλης Χαλεπάς”, του Δήμου Τήνου συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρίαση, σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 17.30μ.μ., με μόνο θέμα συζήτησης την έκδοση ψηφίσματος, στο άγγελμα της οδυνηρής είδησης του θανάτου του Δημάρχου Τήνου και πρώην Προέδρου του Πνευμα-τικού Κέντρου Πανόρμου Σίμου Ορφανού, ο οποίος με το έργο του στον κοινωνικό και πολι-τικό στίβο της ζωής  αναδείχτηκε επιφανής άνδρας. 
Ο Σίμος Ορφανός υπηρέτησε με αυταπάρνηση την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οραματίστηκε την ανάπτυξη του νησιού μας και θέλησε μέσω του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου να δια-φυλαχθεί, διαδοθεί και προβληθεί η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας. 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Να εκφράσει την βαθιά του θλίψη για την απώλεια του αείμνηστου Δημάρχου Τήνου Σί-μου Ορφανού.
Να διατυπώσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος, ως και να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα.
Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, τόσο στην παρούσα έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου όσο και στην αμέσως επόμενη τακτική συνεδρίασή του.
Να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία στην Τοπική Κοινότητα Πανόρμου, έδρα του Πνευματι-κού Κέντρου Πανόρμου.
Να παραστεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία του εκλιπόντος.
Να τοποθετηθεί στον εξωτερικό χώρο του Πνευματικού Κέντρου μαρμάρινη αναθηματική παράσταση στη μνήμη του Δημάρχου Τήνου και πρώην Προέδρου του Πνευματικού Κέ-ντρου Πανόρμου Σίμου Ορφανού . 
Να ψηφιστεί πίστωση ποσού 1.000,00 ευρώ υπέρ του Δημοτικού Σχολείου Πύργου Τή-νου.
Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
 
         Ο Πρόεδρος                    Τα Μέλη του Δ. Σ. 
 
      Εμμανουήλ Σώχος                                              Καγιώργης Φραγκίσκος    
                                                                                  Πρίντεζης Σωτήριος
                                                                                  Κουλοχέρη Ιωάννα 
                                                                                  Σαλταμανίκα Μαργαρίτα
                                                                                  Τσακίρη Ευαγγελία 
                                                                                  Μαρμαρινός Πέτρος 
                                                                                  Χονδρογιάννης Ιωάννης