Πρόσκληση εκπαίδευσης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης

Πρόσκληση εκπαίδευσης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης

 

 

Το Δ.Λ.Τ. Μυκόνου σας προσκαλεί στην εκπαίδευση για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης και στην ετήσια άσκησή του σε συνεργασία με τη ΔΕΗ ΜΥΚΟΝΟΥ και όλους τους εθελοντές – ενδιαφερόμενους του νησιού. 
 
Επισυνάπτεται αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και άσκησης.
Επιγραμματικά:
 
Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017
Θεωρητική Εκπαίδευση. 
Η θεωρητική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο Μυκόνου από 16:00 έως 19:00
 
Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017
Α. Πρακτική Εκπαίδευση. 
1ο μέρος. Επίδειξη του εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης που διαθέτει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στο αγκυροβόλιο της ΔΕΗ/ΑΣΠ Μυκόνου, από 09:00 έως 10:00 
2ο μέρος. Διεξαγωγή άσκησης αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης στο αγκυροβόλιο της ΔΕΗ/ΑΣΠ Μυκόνου με χρήση πλωτού φράγματος και αγκυροβόλησή του, από 10:00  έως  12:00.
 
Σε περίπτωση επικρατουσών δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα καθοριστεί νέο σενάριο ρύπανσης και η εκτέλεση Ασκήσεως θα πραγματοποιηθεί σε ασφαλέστερη Λιμενική Εγκατάσταση της Νήσου.
Εκπαιδευτής: Αγγελόπουλος Μιχάλης – ΜΕΤΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Την εκπαίδευση μπορούν  να παρακολουθήσουν και μέλη Τοπικών συλλόγων, φορέων κ.λπ. που δεν ανήκουν στην Ομάδα Αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου.
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ