Βγήκε η προκήρυξη για την αποπεράτωση του κλειστού γυμναστηρίου

Βγήκε η προκήρυξη για την αποπεράτωση του κλειστού γυμναστηρίου

 

 

Βγήκε σήμερα στον αέρα η προκήρυξη για την αποπεράτωση του κλειστού γυμναστηρίου της Μυκόνου. Ένα έργο που επί δεκαετίες περιμένει η κοινωνία του νησιού μπαίνει πλέον στην τελική του ευθεία. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει ορισθεί στους 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο αφορά την αποπεράτωηση του κλειστού γυμναστηρίου που βρίσκεται στη θέση Καρδαμίδα Άνω Μεράς Μυκόνου, ο σκελετός του οποίου έχει ολοκληρωθεί από προηγούμενη εργολαβία. Στην παρούσα εργολαβία περιλαμβάνεται η εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία, οι μονώσεις, οι επενδύσεις δαπέδων, κουφωμάτων, υδραυλικών και η/μ εγκαταστάσεων καθώς και η στέγαση της οροφής του γυμναστηρίου με μεταλλικό χωροδικτύωμα και κάλυψη με πάνελ πετροβάμβακα. Στην εργολαβία επίσης προβλέπεται και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Η συνολική αξία του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Μυκόνου είναι προϋπολιγισμού 2.700.000,00€ (πλέον ΦΠΑ).

Ως ημερομηνία λήξης προσφορών έχει ορισθεί η Τρίτη 14/11/2017. Η ηλεκτρονική αποσφράγισή τοους θα γίνει την Δευτέρα 20/11/2017.