Εννέα υποτροφίες για σπουδές από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Εννέα υποτροφίες για σπουδές από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τα  Ι.ΙΕΚ ΑΛΦΑ- MEDITERRANEAN  COLLEGΕ, προκηρύσσει εννέα 9 θέσεις υποτρόφων σπουδαστών, για το έτος 2017-2018.
 
Συγκεκριμένα οι υποτροφίες αφορούν σε :
1.MEDITERRANEANCOLLEGE :ΤΡΕΙΣ υποτροφίες για Bachelor (στα δίδακτρα)
Αξίας 5.600 € έκαστη για το α’ έτος σπουδών
2.ΙΕΚ ΑΛΦΑ:Δύο ετήσιες υποτροφίες
Αξίας 3.000 € έκαστη.
3.ΑΛΦΑ Επιλογή (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης :Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες
Αξίας 6.000 € έκαστη.
4. MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά
Βίου Μάθησης : Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες(στα δίδακτρα)
Αξίαςμέχρι 4.900 € έκαστη(αναλόγως το πρόγραμμα).
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και την Παρασκευή, 15  Σεπτεμβρίου 2017,στο Τμήμα Δια Βίου Μάθησης & Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αιγαίου στην Ρόδο.
 
Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο Λύκειο).Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας.www.pnai.gr