Στο αρχείο χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις!

Στο αρχείο χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις!

 

Με την πάροδο πενταετίας παραγράφεται κάθε αξίωση

Στο αρχείο χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις!

 

Εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα «απελευθερώνονται» από τα πολυετή δεσμά της εφορίας. Με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής φορολογικών αξιώσεων που «σέρνονται» ακόμη και για δέκα – δεκαπέντε χρόνια…

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων επέρχεται το πολύ μετά από πέντε ή υπό προϋποθέσεις έξι έτη. Όλοι οι φορολογικοί έλεγχοι που έγιναν πλέον της πενταετίας ουσιαστικά ακυρώνονται!


Αντίστοιχες αποφάσεις είχαν λάβει κατά καιρούς στο παρελθόν Τμήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας, άλλα και διοικητικά δικαστήρια.

Στην απόφαση του ΣτΕ (1738/ 2017) αναφέρεται, ότι «η παραγραφή πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια ενόψει μάλιστα του ότι πλέον διευκολύνεται η διαδικασία ελέγχου τόσο λόγω των σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων ελέγχου όσο και λόγω του γεγονότος ότι πολλά δεδομένα που αφορούν την πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα των φορολογουμένων (π.χ. εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, τόκους καταθέσεων, κ.λπ.) εισάγονται στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, χωρίς να χρειάζονται καμία ενέργεια εκ μέρους των φορολογουμένων, έτσι δεν δικαιολογείται ο καθορισμός μακρού χρόνου παραγραφής πέραν των χρονικών ορίων που όριζαν οι προϊσχύουσες διατάξεις, σε χρόνο κατά τον οποίο η φορολογική διοίκηση δεν διέθετε τα εργαλεία αυτά».


Το μόνο που εξασφάλιζαν οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων ήταν υπάλληλοι και υπηρεσίες να ασχολούνται χρόνια μετά τη γέννηση της παράβασης με επιχειρήσεις που έχουν κλείσει και δεν υπάρχει η προοπτική είσπραξης έστω και ενός ευρώ. Την ίδια ώρα χιλιάδες φάκελοι συσσωρεύονται στα διοικητικά δικαστήρια, δημιουργώντας τεράστιες δυσλειτουργίες στην τρέχουσα απονομή δικαιοσύνης, χωρίς κανένα πρακτικό αποτέλεσμα για το Δημόσιο Ταμείο.

 

 

 

Παρόμοια άρθρα