Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη

 

 

 

Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 το Δ.Σ. Μυκόνου με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση ξεκινά 6:30 μ.μ. και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 

 1. Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Κλειστού Γυμναστηρίου Μυκόνου» εκτιμώμενης αξίας 2.700.000€ πλέον ΦΠΑ.
   
 2. Περί έγκρισης υπογραφής και σχεδίου τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας πολιτισμικής ανάπτυξης ως προς το αντικείμενο, τους πόρους και τη διάρκεια (παράταση) για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών και αρχαιολογικών εκθέσεων στις νήσους Δήλο και Μύκονο»
   
 3. Περί έγκρισης αναγκαιότητας/σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας της ανάθεσης «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες της Μυκόνου.
   
 4. Περί γνωμοδότησης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη «Λειτουργία και επανένταξη του έργου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Νήσου Μυκόνου του Νομού Κυκλάδων στη θέση Φτελιά»
   
 5. Περί έγκρισης δαπάνης συναυλίας του καταξιωμένου καλλιτέχνη Μανώλη Μητσιά που θα πραγματοποιηθεί στο θεατράκι της Λάκκας την 13/07/2017 και διάθεση σχετικής πίστωσης.
   
 6. Περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μυκόνου»
   
 7. Περί ορισμού εκπροσώπου υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου και αναπληρωτή αυτού προκειμένου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης ναυαγίων ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, μετά από έγγραφο του Λιμεναρχείου Μυκόνου.
   
 8. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Μυκόνου στην μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»
   
 9. Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, εγγράφων κλπ.