Ανακοίνωση Δήμου Μυκόνου για τις παραλίες

Ανακοίνωση Δήμου Μυκόνου για τις παραλίες

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για εκμίσθωση τμημάτων παραλιών του Δήμου Μυκόνου έμπροσθεν των επιχειρήσεών τους, όπως ΑΜΕΣΑ υποβάλουν τη σχετική αίτηση, μαζί με δημοτική ενημερότητα, σχετικό ορθοφωτοχάρτη που να απεικονίζει το τμήμα παραλίας που ζητείται σύμφωνα με το άρθρο 13 της Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017, άδεια λειτουργίας της επιχείρησής τους και το ειδικό σήμα του ΕΟΤ, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες, λόγω ύπαρξης καταληκτικών ημερομηνιών σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 1636/Β/2017 και 1970/Β΄/07-06-2017.