ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

    Τουρισμός – Εξωστρέφεια – Συνέργειες - Περιβάλλον

Περισσότερα από 500 εκ.€ θα διατεθούν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσα από τον νέο κύκλο τεσσάρων δράσεων του ΕΣΠΑ.

Οι δράσεις αυτές αφορούν:

  • Την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων.
  • Την εξωστρέφεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Τις συνέργειες μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Και τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιβαλλοντική βιομηχανία, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

Πρόκειται για τον δεύτερο κύκλο των συγκεκριμένων δράσεων που αναμένεται να ενεργοποιηθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, το αργότερο τον Ιούνιο.

Όσοι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, προκειμένου να δώσουν περαιτέρω ώθηση στην επιχείρηση τους ή να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στον τομέα του τουρισμού, θα πρέπει να αρχίσουν τη διαμόρφωση και σύνταξη της πρότασης τους το συντομότερο.

«Οι έμπειροι συνεργάτες του "Λύνεται", το οποίο βρίσκεται στον Ορνό της Μυκόνου, θα βοηθήσουν κάθε επαγγελματία να στοχεύσει σωστά και να προετοιμάσει την πρόταση που καλύπτει τις δικές του ανάγκες εγκαίρως», σημειώνει η κα. Άννα Μονογιού, επικεφαλής του γραφείου «Λύνεται».

Τουριστικές Επιχειρήσεις

Η δράση για τη δημιουργία νέων ΜΜΕ τουριστικών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της λειτουργίας τους πρώτους έξι μήνες της λειτουργίας της, υπολογίζεται ότι θα καλύψει επενδυτικά σχέδια ύψους 266 εκ.€. Ποιες εταιρείες θα έχουν το πλεονέκτημα; Όσες προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Με την προκήρυξη θα προσδιοριστούν και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που θα είναι επιλέξιμοι.

Το ύψος της χρηματοδότησης θα κυμανθεί από 40% έως 50% στην περίπτωση που περιλαμβάνεται και δαπάνη μισθολογικού κόστους, ενώ ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 80.000€ και 400.000€.