Κακοποιώντας γυναίκες, κακοποιούμε την ίδια τη ζωή

Κακοποιώντας γυναίκες, κακοποιούμε την ίδια τη ζωή

 

 

 
Oι Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες  στηρίζουν τις Γυναίκες μέσα από την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο καταγγέλλοντας τη βία κατά των γυναικών.  Σήμερα Ημέρα της Γυναίκας νιώθουμε την ανάγκη να τονίσουμε αυτό το ζήτημα και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να πολεμάμε υπέρ των γυναικών σε όλη την διάρκεια της πορείας μας. 
 
Όπως χαρακτηριστικά δείχνει η αιτιολογική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η βία κατά των γυναικών συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυλετική διάκριση. Πρόκειται για τη βασική αιτία ανισότητας των φύλων, δεδομένου ότι αποτελεί τροχοπέδι στην πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή. 
 
Περίπου το 20 έως 25 τοις εκατό των γυναικών στην Ευρώπη έχουν υποστεί πράξεις σωματικής βίας τουλάχιστον μία φορά κατά την ενήλικη ζωή τους και πάνω από το 10 τοις εκατό έχουν υποστεί σεξουαλική βία υπό την απειλή χρήσης δύναμης. Τουλάχιστον, το 45 τοις εκατό των γυναικών έχουν υποστεί κάποια μορφή βίας το 12 έως 15 τοις εκατό των γυναικών στην Ευρώπη είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας και επτά γυναίκες πεθαίνουν κάθε μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της βίας αυτής. Λόγω των περικοπών στον προϋπολογισμό συνέπεια της οικονομικής κρίσης, οι χώρες προβάλλουν ως συνηθέστερο επιχείρημα ότι δεν μπορούν να διαθέσουν περισσότερους πόρους για την καταπολέμηση και την πρόληψη της βίας λόγω φύλου.  Tα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν το πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι η πολιτική απάθεια στο ζήτημα αυτό.
 
H κρίση για ακόμα μια φορά δημιουργεί νέα θύματα. Για αυτό στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο επιμένει εδώ και πολλά χρόνια υπέρ μιας προτινόμενης οδηγίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. H  έκδοση νομοθετικής πράξης για την προώθηση και τη στήριξη της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών μοιάζει αναγκαία για να προστατευτεί ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών της Ένωσης αλλά και της χώρας μας. 
 
Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια σε καταστάσεις που υπάρχουν γύρω μας αλλά πρέπει να δράσουμε άμεσα και να αγωνιζόμαστε (από νομοθετική, πολιτισμική και πολιτική σκοπιά) για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και κατά των διακρίσεων λόγω φύλου. O διάλογος πρέπει να ανοίξει και τα ταμπού να εξαφανιστούν. Oι «ταμπέλες» που υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα.
 
Για αυτό στόχος μας θα αποτελέσει στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προωθήσουμε την  πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, γιατί γνωρίζουμε πως τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτόν τον σύνδεσμο http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0075+0+DOC+XML+V0//EL
 
Xρόνια Πολλά σε όλες τις Γυναίκες!