Ανακατασκευή του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στην Αλεόμανδρα

Ανακατασκευή του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στην Αλεόμανδρα

 

 

 

Προχωράνε έντατικα οι εργασιές της ΔΕΥΑΜ για να την ανακατασκευή του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στην περιοχή Αλεόμανδρα, προκειμένου να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις αυξημένες πλέον απαιτήσεις του δικτύου.
 
Το έργο αφορά την ανακατασκευή του τελικού τμήματος μήκους περίπου 400 μέτρων του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης, που καταλήγει στον Βιολογικό της Μυκόνου στην Αλεόμανδρα. 
 
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 120.000€ και η χρηματοδότησή του γίνεται από πόρους της ΔΕΥΑΜ. 
 
 
Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης δόθηκε παράταση 60 ημερών για την αποπεράτωση του έργου, το οποίο και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 24/6/2017.