Μήνυμα του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. για την Ημέρα της Γυναίκας

Μήνυμα του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. για την Ημέρα της Γυναίκας

 

 

 
Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος εξέδωσε την ακόλουθη εγκύκλιο διαταγή: 
 
Η 8η Μαρτίου κάθε έτους έχει ορισθεί παγκοσμίως ως ημέρα για τον εορτασμό της γυναίκας. Είναι μία ημέρα με περιεχόμενο συμβολικό που μας υπενθυμίζει την αδήριτη ανάγκη για ουσιαστική διεκδίκηση και σεβασμό των δικαιωμάτων της σύγχρονης γυναίκας, ενώ η καθιέρωσή της αποτελεί αδιάψευστο κριτήριο της εφαρμογής του κράτους δικαίου αλλά και μέτρο του πολιτισμού μιας κοινωνίας.
 
 
Ζούμε σε μία εποχή όπου η ισότητα των φύλων αποτελεί αντικείμενο διακριτής δημόσιας πολιτικής τόσο σε διεθνές, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι προς την κατεύθυνση αυτή η παγκόσμια κοινότητα έχει κάνει τεράστιες προόδους οι σχέσεις  ανδρών και γυναικών εξακολουθούν να βρίσκονται σε συνεχή διαπραγμάτευση. Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας των έμφυλων σχέσεων και οι ανισότητες που προκύπτουν αντανακλώνται σε πολλούς τομείς και δράσεις της ανθρώπινης ζωής, δημόσιας και ιδιωτικής. Γυναίκες εξακολουθούν παγκοσμίως να υφίστανται διακρίσεις και να ζουν καθημερινά σε συνθήκες καταναγκασμού και εκμετάλλευσης ενώ σε πολλές περιπτώσεις  αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις που οφείλονται σε μορφές κοινωνικής ανισότητας. Ακόμη και σε προηγμένες κοινωνίες, όπως η δική μας, όπου ο σεβασμός των δικαιωμάτων της γυναίκας συνιστά δείκτη ποιότητας της δημοκρατίας, οι ανισότητες λόγω φύλου είναι αρκετές φορές εμφανείς στους τομείς της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης. 
 
 
Η ισότητα των φύλων βρίσκει, πρωτίστως, έρεισμα στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με βάση την οποία όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και δικαιώματα ενώ αναγνωρίζεται, περαιτέρω, και από το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα ως εγγύηση για την έμπρακτη διασφάλιση του συνόλου των πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων χωρίς διάκριση φύλου. Σημαντική επίσης είναι η προσφορά όλων των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών στον τομέα αυτό. 
 
 
Η Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών συνιστά μια ευκαιρία ανάδειξης των διαρκών προσπαθειών που καταβάλλονται για την παγίωση μιας  ισότιμης θέσης της γυναίκας στην κοινωνία και αποτελεί μια ευκαιρία ανανέωσης της δέσμευσης αλλά και επιτάχυνσης των διαδικασιών για την εξάλειψη των κάθε είδους διακρίσεων και προκαταλήψεων που δύναται να προκύψουν εις βάρος της. 
 
 
Η Ελληνική Αστυνομία, ως ο κατεξοχήν αρμόδιος και πλέον καταξιωμένος στην ευρύτερη κοινωνική αντίληψη φορέας προστασίας της ζωής και των δικαιωμάτων του ανθρώπου προωθεί, μέσω των Υπηρεσιών της και του προσωπικού της, μέτρα για την προστασία των γυναικών θυμάτων εγκληματικών πράξεων, με την υιοθέτηση κατάλληλων διαδικασιών, ιδίως σε υποθέσεις σεξουαλικής- οικονομικής εκμετάλλευσης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού της στην αντιμετώπιση των εγκλημάτων αυτών. Συγχρόνως, αναγνωρίζοντας το εύρος της συμβολής των γυναικών στην επίτευξη του αστυνομικού έργου, έχει διασφαλίσει την ισότητα ευκαιριών στην εξέλιξη των γυναικών στην ιεραρχία του Σώματος. Αναδεικνύεται με τον τρόπο αυτό και αναγνωρίζεται η προσφορά της γυναικείας συνδρομής και συμμετοχής, ενώ παράλληλα προωθείται η ενεργοποίηση και η  ευαισθητοποίηση του συνόλου του προσωπικού με στόχο την αποτροπή καλλιέργειας στερεοτύπων και πεποιθήσεων εις βάρος των γυναικών, την έμπρακτη αποκήρυξη όλων των μορφών βίας και θυματοποίησής τους και την καταπολέμηση  περιστατικών άνισης μεταχείρισης των γυναικών τόσο μέσα στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.