Και φορητές μονάδες αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Και φορητές μονάδες αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

 

 

 
Ανάμεσα στις έγκαιρες ενέργειες του Δήμου για την αντιμετώπιση του φιανομένου της λειψυδρίας εντάσσεται και η προμήθεια δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου με πρωτοβουλία της δημαρχεύουσας Ειρήνης Γρυπάρη σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Μυκόνου σύντομα πρόκειται να δημοπρατηθούν από την Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου τα παρακάτω έργα, για τα οποία ο Δήμος Μυκόνου τελεί εν αναμονή της χρηματοδότησής τους προκειμένου να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατόν:
 
 
Α) «Προμήθεια υλικών για την επισκευή και αναβάθμιση μονάδας αφαλάτωσης Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου», δυναμικότητας 2.500 κυβ./ημέρα, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., στη θέση Κόρφος Μυκόνου και
 
 
Β) «Προμήθεια δύο νέων φορητών μονάδων αφαλάτωσης», δυναμικότητας 2.000 κιβ./ημέρα, προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., που θα τοποθετηθούν στον χερσαίο χώρο Παλαιού Λιμένος Χώρας Μυκόνου, από όπου θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες εγκαταστάσεις για την προώθηση του παραγόμενου νερού στην κατανάλωση.
 
 
Έτσι, εξασφαλίζεται για τη Μύκονο (με την υπάρχουσα μονάδα αφαλάτωσης να παρέχει 4.500 κυβ./ημέρα) πόσιμο νερό προς κατανάλωση 9.000 κυβ./ημέρα, συνολικά.
 
 
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι παράλληλες προσπάθειες καταβάλλονται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε στενή συνεργασία με με τον Δήμο Μυκόνου ώστε τα παραπάνω έργα να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους μέσω προγράμματος ΣΑΕΠ 067 Δημοσίων Επενδύσεων.
 
 
(φωτογραφία Φράγμα Μαραθιού)