Δεμένα τα πλοία την Πρωτομαγιά

Δεμένα τα πλοία την Πρωτομαγιά

Δεμένα θ παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια της Χώρας την Δευτέρα 1 Μαίου. Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την συμμετοχή της στην Εργατική Πρωτομαγιά με 24ωρη πανελλαδική απεργία των πληρωμάτων σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων. 

Στο πλαίσιο αυτό τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα από τος 00:01 έως τις 24:00 της Δευτέρας. 

Το διεκδικητικό πλαίσιο της Πρωτομαγιάτικης απεργίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα παρακάτω αιτήματα:
 
- Επαναφορά των εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των ναυτεργατών στο προ των τριών Μνημονίων καθεστώς και πλήρη εξαίρεση από τον κοινωνιοκτόνο Ν. 4387/16.
 
- Άμεση αντιμετώπιση της όξυνσης της ανεργίας στους Έλληνες ναυτεργάτες  και καταπολέμηση της λεγόμενης «μαύρης» ανασφάλιστης εργασίας.
 
- Συνθέσεις των πληρωμάτων των  πλοίων  της ακτοπλοΐας και των πλοίων Ελλάδας – Ιταλίας -Ειδικές συνθέσεις.
 
- Αναστολή του Άρθρου 29 του Ν. 4150/2013 περί μειωμένων συνθέσεων στα πλοία της Ακτοπλοΐας.
 
- Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για όλες τις κατηγορίες πλοίων για το 2017.
 
- Εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και της κείμενης νομοθεσίας.
 
- Άμεση διόρθωση της ρύθμισης (άρθρο 6 παρ. 1) του Κανονισμού, με την υπ΄αριθμ. 3522.2/08/2013/28-6-2013 κοινή Υπουργική Απόφαση.
 
- Αποκατάσταση της άδικης φορολόγησης των Ελλήνων ναυτεργατών