Σήμερα η κατοχύρωση του διαγωνισμού για τα καύσιμα

Σήμερα η κατοχύρωση του διαγωνισμού για τα καύσιμα

 

 

 

Η έγκριση του Διαγωνισμού για την Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου είναι το πρώτο θέμα της σημερινής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις μία το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 
1.' Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών κλπ. Δήμου Μυκόνου και Νομικών Προσώπων του έτους 2014, κατακύρωση αποτελέσματος / ανάθεση της προμήθειας '.
 
2.' Εξέταση διαφόρων εγγράφων, αιτήσεων κλπ. '.