Η ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας

Η ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας

 

 

Πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη νέα σύνθεση του προεδρείου την Δευτέρα 27 Μαρτίου. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης θα εξεταστούν 26 θέματα και συγκεκριμένα:
 
1. Περί παράτασης ισχύος του χρόνου μίσθωσης του χώρου στάθμευσης στην θέση Νταβιάς Μυκόνου. 
2. Περί βεβαίωσης παραχώρησης αγροτεμαχίου για δημόσια χρήση.
3. Περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Μυκόνου.
4. Περί τοποθέτησης αγάλματος ευεργετών έμπροσθεν του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας της Άνω Μεράς.
5. Περί συνδιοργάνωσης και έγκρισης δαπανών- διάθεση πίστωσης- των διασυλλογικών αγώνων στίβου Παίδων - Κορασίδων στις 22 & 23 Απριλίου και Παμπαίδων - Παγκορασίδων Β΄στα τέλη Μαΐου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
6. Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ηχητική κάλυψη του χορευτικού θεάματος «Μυκονιάτικου Χασάπικου» από πολίτες του νησιού στον Γιαλό Μυκόνου.
7. Περί της πρόσληψης επτά (7) ατόμων δίμηνης απασχόλησης με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου.
8. Περί της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2017 βάσει του υπ’ αριθ. πρωτ. 3948/06-02-2017 εγγράφου του ΥΠΕΣ και κατόπιν εισήγησης του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου Μυκόνου.
9. Περί πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017 βάσει του υπ’ αριθ. 3948/06-02-2017 εγγράφου του ΥΠΕΣ και κατόπιν εισήγησης του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου Μυκόνου.
10. Έλεγχος τριμηνιαίας έκθεσης Προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2016 μετά την υπ’ αριθ. 12/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυκόνου. 11. Περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2017 μετά την υπ’ αριθ. 15/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου. 12. Περί έγκρισης απόδοσης χρηματικού ποσού 246.979,66€ στην ΔΕΥΑΜ σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 23742/16 χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣ.
13. Περί έγκρισης απόδοσης χρηματικού ποσού 246.979,66€ στην ΔΕΥΑΜ σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 41464/16 χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣ.
14. Περί διάθεσης πίστωσης ποσού 145.000€ σε βάρος του Προϋπολογισμού έτους 2017 Δήμου Μυκόνου για την χρηματοδότηση της ΚΔΕΠΠΑΜ μετά την υπ’ αριθ. 202/2016 απόφαση του Δ.Σ. Μυκόνου.
15. Περί έγκρισης 1Ης χρηματοδότησης της ΚΔΕΠΠΑΜ έτους 2017 ύψους 21.451,13€.
16. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου και των Νομικών του Προσώπων, για ένα ημερολογιακό έτος.
17. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Κ.Ο. Γ. Αξιώτης» και προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Μυκόνου και των Νομικών Προσώπων, για ένα ημερολογιακό έτος.
18. Περί έγκρισης αναγκαιότητας και σκοπιμότητας καθαρισμού παραλιών του Δήμου Μυκόνου έτους 2017 (άρθρο 61 τουΝ. 3979 /2011).
19. Περί έγκρισης αναγκαιότητας και σκοπιμότητας καθαρισμού ρεμάτων του Δήμου Μυκόνου έτους 2017 (άρθρο 61 τουΝ. 3979 /2011)
20. Περί ορισμού νέου Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυκόνου.
21. Περί ορισμού νέου Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυκόνου.
22. Περί ορισμού νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.) 23. Περί συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μυκόνου με την επωνυμία Πολιτιστικός Αθλητικό και Κοινωνικός Οργανισμός «Γεώργιος Αξιώτης».
24. Περί συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μυκόνου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου».
25. Περί συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυκόνου» 26. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.
 
Η συνεδρίαση ξεκινά στις 6:00 το απόγευμα.