Ανακατατάξεις και στην Περιφέρεια: Τα νέα πρόσωπα σε Προεδρείο, Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου

Ανακατατάξεις και στην Περιφέρεια: Τα νέα πρόσωπα σε Προεδρείο, Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου

 

 

Στην εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος, προέβη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στη συνεδρίαση του Σαββάτου 4 Μαρτίου 2017.
 
Την Επιτροπή αποτελούν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
 
Τακτικά μέλη
 
Βιτάλης Παναγιώτης
Διακογεωργίου Κάλλιστος
Καραμαρίτης Νικόλαος
Λοτσάρης Δημήτριος
Τσοπανάκης Δημήτριος
 
Μακρυωνίτης Γεώργιος
Σβύνου Ειρήνη
Σπύρου Μπενέτος
 
Αναπληρωματικά μέλη
 
Γιασιράνη Χαρίκλεια
Μπαριανάκης Μιχαήλ
Μπρίγγος Στυλιανός
Νικολής Νικόλαος
Πάπιτση Χρηστιάννα
 
Φρούντζας Σταύρος
Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία
Χανιώτη Μαρουσούλα
 
Πρόεδρος της Επιτροπής, σύμφωνα με τον Νόμο,  ορίζεται ο κ. Γιάννης Φλεβάρης, ως Αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος σχετικά με το αντικείμενο της Επιτροπής.
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο σε ειδική, σύμφωνα με τον Νόμο, συνεδρίαση της Κυριακής 5 Μαρτίου 2017 εξέλεξε το Προεδρείο του Σώματος και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
 
Το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου αποτελούν οι:
 
Μπιζάς Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
Τζανακόπουλος Παντελεήμων, Αντιπρόεδρος
Μπαράκας Αθανάσιος, Γραμματέας
 
Στην ίδια συνεδρίαση της Κυριακής, το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από ψηφοφορία, εξέλεξε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
Η νέα Οικονομική Επιτροπή  έχει την ακόλουθη σύνθεση:
 
Τακτικά μέλη
 
Ανανίας Άγγελος
Γιασιράνη Χαρίκλεια
Ευστρατίου Χρήστος
Μπάρδος Χρήστος
Πάπιτση Χρηστιάννα
 
Μακρυωνίτης  Γεώργιος
Μαυρουδή Άννα
Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία
 
Αναπληρωματικά μέλη
 
Βενάκης Νικόλαος
Γιαγιάς Ιωάννης
Μπαριανάκης Μιχαήλ
Τσοπανάκης Δημήτριος
Χαματζόγλου Δημήτριος
 
Δεκαβάλλας Ιωάννης
Σβύνου Ειρήνη
Φρούντζας Σταύρος
 
Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου, Πρόεδρος της νεοεκλεγείσας Οικονομικής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου, ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα και Γαστρονομίας κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης.
 
Σημειώνεται ότι κατά τον νόμο, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο Περιφερειάρχης, ή ο Αντιπεριφερειάρχης που ο Περιφερειάρχης ορίζει.