Ανακοίνωση Δήμου Μυκόνου για τις πλακοστρώσεις στην ευρύτερη περιοχή των Μύλων

Ανακοίνωση Δήμου Μυκόνου για τις πλακοστρώσεις στην ευρύτερη περιοχή των Μύλων

 

 

 

Σε συνέχεια της εργολαβίας:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2016»  σας ενημερώνουμε ότι  από την Δευτέρα 6/3/20017 θα ξεκινήσουν τμηματικά οι εργασίες του παραπάνω έργου από την περιοχή της Αλευκάντρας έως τη Φαμπρίκα.
 
Για την έντεχνη κατασκευή του έργου ο δρόμος θα παραμένει κλειστός στα τμήματα που θα εκτελούντα οι εργασίες.
 
Παρακαλούμε τους χρήστες του παρκινγκ να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματα τους. 
 
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.