Ανακοίνωση της δ/νσης κτηνιατρικής Κυκλάδων για τον ιό της γρίπης

Ανακοίνωση της δ/νσης κτηνιατρικής Κυκλάδων για τον ιό της γρίπης

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει τους κατόχους οικόσιτων πτηνών ότι λόγω του αυξημένου κινδύνου μετάδοσης του ιού της γρίπης των πτηνών από άγρια υδρόβια πτηνά, υποχρεούνται να διατηρούν τα πτηνά ιδιοκτησίας τους σε χώρους με μέτρα αποτρεπτικά της επαφής τους με μεταναστευτικά είδη.
       Τα κυριότερα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούνται είναι τα εξής:
διατήρηση των πουλερικών σε κλειστούς, περιφραγµένους χώρους,
κάλυψη των ανοιγµάτων των ορνιθώνων µε σήτες, δίχτυα ή άλλα κατάλληλα προστατευτικά καλύµµατα, που θα αποκλείουν την επαφή των οικόσιτων πουλερικών µε άγρια πτηνά, 
διαχωρισµός της εκτροφής νησσών και χηνών από άλλα πουλερικά, 
καλός καθαρισµός του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να µην υπάρχουν σπόροι και νερά που να προσελκύουν τυχόν µολυσµένα άγρια πτηνά,
χορήγηση νερού και τροφής στα πουλερικά σε κλειστό χώρο, που δεν είναι προσβάσιµος από τυχόν µολυσµένα άγρια πτηνά, 
περιορισµός στο ελάχιστο του χρόνου επαφής των ατόµων στην εκτροφή µε τα πτηνά, σε περίπτωση υποψίας της νόσου, 
µη απόρριψη νεκρών πτηνών στο ύπαιθρο, 
καθαρισµός και αντισηψία των χεριών των ατόµων που ασχολούνται µε την φροντίδα των πουλερικών, 
καθαρισµός και απολύµανση των υποδηµάτων σε δοχεία µε κοινά απολυµαντικά (τα οποία ανανεώνονται τακτικά) πριν την είσοδο και την έξοδο από τον ορνιθώνα.
Για τις συστηματικές εκτροφές ορνίθων τα μέτρα βιοασφάλειας παραμένουν ως έχουν.