Μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου η γνωμοδότηση των συλλόγων για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις

Μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου η γνωμοδότηση των συλλόγων για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις

 

 

 
Μέσα στο Φλεβάρη θα πρέπει οι Εμπορικοί και άλλοι εμπλεκόμενοι Σύλλογοι και Οργανώσεις των Κυκλάδων να στείλουν τις απόψεις τους στην Περιφέρεια σχετικά με την ενδιάμεση περίοδο εκπτώσεων για το 2017 προκειμένου να οριστούν οι ημερομηνίες αυτών με σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. 
 
Σύμφωνα με την 45/20-01-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την Εφαρμογή άρθρου 114 του νόμου 4446/2016 για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις ισχύει ότι:  
 
«Με δεδομένο ότι ο νόμος 4446/2016 (Α’ 240), ισχύει από τις 22/12/2016, διευκρινίζουμε ότι: Οι Αντιπεριφερειάρχες όλης της χώρας δύνανται να ορίσουν με απόφασή τους, ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους για το έτος 2017, συνολικής διάρκειας τριάντα (30) ημερών και μέχρι τις 22 Μαρτίου του έτους 2017. Αυτές οι τριάντα ημέρες μπορούν να κατανέμονται ελεύθερα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (πχ δύο δεκαπενθήμερα, ή τρία δεκαήμερα, ή έξι πενταήμερα κ.ο.κ) και θα πρέπει να περιλαμβάνουν δύο Κυριακές κατά τις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία όλων των εμπορικών καταστημάτων. Πριν την έκδοση αυτής της απόφασης ο Αντιπεριφερειάρχης θα πρέπει με έγγραφό του να ζητήσει  τη γνώμη των τοπικών εμπορικών συλλόγων και των εμπλεκόμενων επαγγελματικών οργανώσεων (πχ σύλλογοι ιδιωτικών υπαλλήλων) εντός ορισμένης εύλογης προθεσμίας και σε περίπτωση που αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, δύναται να εκδώσει την απόφαση χωρίς την παραπάνω γνώμη. Σε περίπτωση που τέτοια απόφαση δεν εκδοθεί μέχρι τις 22 Μαρτίου, οι ενδιάμεσες  εκπτώσεις για το 2017 θα λάβουν χώρα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου (περιπτώσεις βα’ και ββ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4177/2013, όπως ισχύει)».
 
Κατόπιν αυτών οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι και οι εμπλεκόμενες επαγγελματικές οργανώσεις των Κυκλάδων θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 τις απόψεις τους – προτάσεις τους σχετικά με το θέμα των ενδιάμεσων εκπτώσεων. 
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι σχετική ενημερωτική ανακοίνωση έχει σταλεί από την Περιφέρεια και το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων σε όλες τις ενώσεις του Νομού ανάμεσά τους και η Ένωση Εμποροεπαγγελματιοβιοτεχνών Μυκόνου, ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Κέντρων Διασκέδασης και Εστιάσης Μυκόνου και το Σωματείο Εστιατόρων Μυκόνου. 
 
φωτογραφία αρχείου